Advectas Data Warehouse Framework

– Den perfekta grunden för bra verksamhetsstyrning

En allt snabbare förändringstakt ställer ökade krav på företag som vill fortsätta att vara framgångsrika i framtiden. En viktig förutsättning för att lyckas är en god verksamhetsstyrning baserad på rätt beslutsunderlag vid varje given tidpunkt. Med Advectas Data Warehouse Frame­work – DWF – bygger du den perfekta grunden för en bra verksamhetsstyrning och slipper upp-finna hjulet på nytt.

DWF är en standardiserad, förpaketerad datalagerlösning som är mycket snabb att implementera jämfört med ett traditionellt datalager och som är anpassad mot flera av marknadens ledande affärssystem.

All relevant metadata från affärssystemet förs automatiskt över till datalagret i DWF. Lösningen är helt självdokumenterande vilket sparar tid och pengar. Dessutom är du alltid garanterad en produkt som följer utvecklingen av affärssystemet.

Som utdata- och analysverktyg ovanpå datalagret i DWF kan vilket Business Intelligence-verktyg som helst användas, exempelvis Microsofts BI-plattform med komponenter som SharePoint, Excel, Reporting Services, PowerView mm.

Så här kan vi hjälpa dig som IT chef

Saknar du datalager? Tack vare den höga graden av standardisering kan vi hjälpa dig att snabbt få det på plats till en låg kostnad. Det traditionella sättet att bygga upp datalager är att arbeta iterativt och ansluta källsystem allteftersom informations- och analysbehov upp­står hos användarna. Vid denna ansats är varje datalager helt unikt och i princip börjar man från noll när ett nytt datalager skall byggas. Att införa någon typ av datalager- eller data warehouse-lösning i en organisation blir därför ofta både tidskrävande och dyrt – något du kommer undan genom att välja DWF.

För alla organisationer som till stor del har standardiserat på ett eller ett fåtal utvalda system är DWF ett mycket attraktivt alternativ av hög kvalitet, som sparar både tid och pengar.

Unikt med DWF

  • Snabb implementation av färdiga standardmodeller
  • Enkel modifiering av datalager utan att behöva skriva kod
  • Självdokumenterande verktyg
  • Låg totalkostnad

DWF är anpassad mot flera av marknadens ledande system:

  • Microsoft Dynamics AX
  • IFS
  • IBS / IBS Enterprise / ASW
  • Infor M3 (tidigare Lawson M3 / Movex)

DWF är uppbyggd av Microsofts standardkomponenter, främst SQL Server 2012.

Vid frågor kontakta peter.karlsson@advectas.se , telenr +46 732 050 125