Datalager

Ett datalager är ett smart och genomtänkt mellanlager mellan de underliggande systemen för källdata och den BI-applikation som används för att göra analyser och skapa rapporter. Ett välstrukturerat datalager är en förutsättning för att kunna göra riktigt avancerade analyser och rapporter med korta ledtider.

I datalagret kan man ta in information från flera källsystem, länka ihop relevant information, utföra beräkningar, tvätta data och säkerställa datakvalitén på ett strukturerat sätt innan den används i BI-applikationen.

Normalt genomför Advectas och kunden tillsammans en modellering av informationen i datalagret och skapar de olika affärsregler som ligger till grund för analys och rapportering. I denna fas integreras även säkerhet runt lösningen som möjliggör tillgänglighet och spridning i organisationen.

Enligt oss finns två sätt att införa ett datalager. Båda har sina fördelar, beroende på aktuell situation:

1. Bygga nytt.

Advectas har djup erfarenhet av att bygga datalager från början. Vi arbetar med de vanligaste metoderna inom området, såsom Kimball eller Inmon, och vi ligger även i framkanten när det gäller nya metoder som Data Vault och BIML.

2. Köpa färdigt.

Advectas DWF (Data Warehouse Framework) är en förkonfigurerad datalagerlösning färdig att installera för affärssystem från IBS, IFS, Microsoft Dynamics (Axapta & Navision) m.fl. Advectas DWF bygger på erfarenheten att många kunder har samma affärssystem i botten och att en förkonfigurerad datalagerlösning därför kan spara en hel del tid och pengar på utveckling och verifiering.

Läs mer om Advectas DWF