Business Intelligence

Behovet av beslutsstöd ser olika ut för olika roller inom ett företag. VD, controller, ekonomichef, IT-chef, produktchefer och affärsområdeschefer – alla behöver ha tillgång till samma bild av företagets verklighet, men tillgänglig på olika sätt. En välgenomtänkt och väldesignad BI-lösning ger varje beslutsfattare rätt lägesinformation levererad på rätt sätt i rätt tid.

Business Intelligence – från källdata till beslutsstöd

Enkelt uttryckt kan man säga att en BI-lösning från Advectas skapar bryggan som gör företagets källdata tillgänglig och meningsfull för beslutsfattarna i ett användarvänligt gränssnitt.

Majoriteten av Advectas kunduppdrag består av att bygga lösningar kring analys och rapportering. Till detta kan man räkna nyckeltalsövervakning, och dashboards såväl som klassisk balans- och resultaträkningsrapportering.

I många fall vill våra kunder ha möjligheten att analysera information dynamiskt och drilla ner till detaljnivåer eller kombinera flera dimensioner för att finna svar. Detta genomförs via effektiv modellering av data för snabbare åtkomst och högre prestanda.

Advectas har ett nära men oberoende partnersamarbete med de ledande BI-applikationsleverantörerna IBM Cognos, Microsoft, SAP, Tableau och Qlik.

Strategiskt förarbete och roadmap
Ett gott förarbete lägger en bra grund för en effektiv BI-lösning. Inför det slutgiltiga valet av BI-verktyg och bygget av systemlösningen kan Advectas ta ansvar som facilitator och strategisk projektledare. Advectas arbetsmodell utgår från den BI-strategi som kunden redan har eller som vi utvecklar tillsammans, där nuläge, mål, nyckeltal och informationsbehov utgör kärnan. Resultatet av förarbetet blir den roadmap som tar BI-projektet från start till mål.

Strategiska utvärderingar av lösningar och produkter
Utifrån kundens situation och behov genomför vi utvärderingar av befintliga lösningar och ger rekommendationer avseende plattformar, styrmodeller m.m. Detta kan omfatta Business Intelligence, datalager, budgetering/planering såväl som finansiell konsolidering och master data management.

Analys och kravinsamling avseende mått och nyckeltal
Baserat på genomgång och analys av verksamhetskritiska mål sätter vi tillsammans med kunden upp modeller för mått och nyckeltal i syfte att skapa en organisation där alla jobbar i samma riktning. Kritiska avvikelser i den löpande verksamheten skall i ett tidigt skede kunna gå att visualisera och analyseras.

Solution Strategy: Bollplank och rådgivare
Rådgivning i samband med strategiska initiativ, uppstart av projekt, kravställande, organisationsutveckling, in-housekompetens (BICC) mm. Kan även innebära en mer teknisk roll kring datalager-arkitektur, ETL och integrationsarbeten.

Extern projektledare
I rollen som extern projektledare kan Advectas tillsammans med kunden ta ett större ansvar runt specifika processer, projekt och förbättringsområden.

Advectas har utvecklat en egen projektmetodik, ”Advectas metoden”, framtagen specifikt för genomförande av BI projekt. Beroende på situation och kundens preferenser arbetar vi även med andra metoder såsom ”Scrum” mfl.