Advectas Easyplan

Advectas Easyplan är en enklare budget- och prognoslösning för dig som använder Microsoft plattform för Business Intelligence.

Många företag har byggt upp sin BI-lösning i Microsoft-miljö, samtidigt som man brottas med hur man skall hantera sin budgetering och planering.

Många har löst det med egenbyggda Excel-lösningar, andra har köpt dyra och komplicerade färdiga produkter. De som har investerat i Excel har ofta fastnat i ”Excel hell” medan de som köpt färdiga produkter ofta sitter fast i komplexa och inflexibla lösningar från stora programvaruleverantörer.

Vi på Advectas, som har lång erfarenhet av bägge av dessa varianter, såg att det fanns ett behov på marknaden. Vi bestämde oss därför för att bygga och erbjuda en lösning i syfte att täcka detta behov.

Grundkraven för lösningen var att den skulle vara:

 • Byggd på Microsoft-komponenter
 • Enkel att använda
 • Snabb att komma igång med
 • Flexibel
 • Skalbar
 • Web-baserad

Funktionsmässigt skulle den samtidigt innehålla de viktigaste funktionerna som de stora och dyra produkterna på marknaden erbjuder med funktioner som:

 • Workflow-hantering såsom attest och kontroll av budgetprocessen
 • Top-down modellering för att snabba upp planeringsprocessen
 • Simuleringsmöjligheter och ”what if scenario”
 • Möjlighet till planering på hög nivå och nedbrytning till lägre relevant nivå
 • Client/server lösning, innebärande att all data uppdateras direkt och centralt
 • Möjlighet till fritext och kommentarer ner på cell nivå
 • Integration med källsystem som möjliggör enkel jämförelse mellan utfall och planering

Resultatet är Advectas Easyplan, som kompletterar Microsofts plattform för BI-lösningar med planering och budgetering.

Med Easyplan kommer du snabbt igång. Produkten är enkel att använda och är helt baserad på Microsofts programvaror.

Varmt välkommen att kontakt oss för mer information.