Budget & Planering

Arbetet med planering och budgetering genomförs ofta via organisations ekonomifunktion tillsammans med den operativa delen av verksamheten. Det kan t.ex. gälla prognostisering av försäljning, resursallokering i en tjänsteorganisation, planerad lageromsättning, budgetering av nyanställning eller inköp av materiel.

Advectas är partner till IBM Cognos, Tableau och Infor inom området budget & planering. Dessutom har vi djup kunskap om SAPs programvaror inom området.

Advectas Easyplan

För dig som idag har Microsoft BI och letar efter alternativ till Excel och större lösningar för budget och planering, erbjuder Advectas även produkten Easyplan. Detta en budgetering-/planeringsprogramvara i Microsoft-miljö som använder kub-teknologi och löser vanliga svårigheter som viktad fördelning etc.

Läs mer om Easyplan