Big Data Analytics

Allt mer i vår vardag lämnar digitala spår. Oavsett om vi söker på nätet, handlar mat eller rör oss på stan med mobilen i fickan så registreras varje steg vi tar. All data som genereras av uppkopplade produkter kan samlas in och analyseras för att förutsäga händelser och planera för exempelvis motåtgärder eller resursfördelning. Big Data har blivit begreppet för den enorma digitala revolution som nu pågår.

Prediktiv analys hittar mönster

Prediktiv analys innebär att man letar mönster och samband i historisk data. Datan kan komma både internt från företaget och externt, från tidningar, produktrecensioner eller sociala media. För att hitta dessa mönster används en verktygslåda med teknik lånad från statistik, maskininlärning och data mining. Läs mer om prediktiv analys

Advectas har ett genomarbetat helhetskoncept inom Big Data, från förstudie till förvaltning av den färdiga lösningen. Med våra paketlösningar kan du snabbt komma igång vare sig du vill förstå dina kunder bättre med målet att utveckla skräddarsydda erbjudanden eller analysera sensordata inom tillverkningen för att optimera organisationen.

JumpStart

Med Advectas JumpStart kommer du snabbt och enkelt igång med ditt Big Data-projekt. JumpStart ger konkreta leverabler i form av en RoadMap samt en MaturityMap och blir det interna business caset som hjälper dig att realisera projektet.

Churn Analysis & Management

Tappa inte dina kunder – behåll dem och öka merförsäljningen! Upptäck vad dina kunder är missnöjda med i tid och få kunskap om hur du kan behålla dem. Advectas Churn Analysis & Management ger dig inblick i vilka dina bästa kunder är och hittar ”tvillingarna” till dessa.

Customer Analytics

Vem är din kund? Vad vill kunden ha och när? Var finns kunden? Hur når du kunden? Hur differentierar du dig från konkurrenterna på det sätt kunden vill? Svaren får du med hjälp av Advectas Customer Analysis.

Industrial Analytics

Advectas kan hjälpa dig optimera och effektivisera din verksamhet genom analys av sensordata. Det är en effektiv metod som till exempel ger möjlighet att optimera planerat underhåll för att minska slitage- och stilleståndskostnader samt analysera maskiner, tester, bilar och produktutveckling i realtid.

Enterprise Information & Optimization Analysis

Genom att få insikt och hitta mönster i företagets interna men ostrukturerade data får du tillgång till den guldgruva du redan sitter på. Gör det möjligt för användarna att hitta relevant information, organisera den, analysera och sprida kunskapen vidare.

Social Media Analysis

Att fånga upp och analysera vad som skrivs om ditt företag, dina produkter, dina konkurrenter och din bransch i sociala medier som Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram och bloggar ger dig nya möjligheter att förbättra servicenivån, produktutvecklingen och kommunikationen med kunderna.