BI för affärssystem

Att kombinera Business Intelligence och affärssystem (ERP-system) är en av Advectas absoluta paradgrenar. Affärssystemet är ofta bra på att stödja den operativa verksamheten och dess affärsprocesser, men sämre på att stödja företagets beslutsfattare i sin vardag.

Affärssystemet är dock en guldgruva att hämta beslutsstödjande information ur. De olika affärsprocesserna som stöds av ett affärssystem bör följas upp och mätas i linje med företagets verksamhetsstyrning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Den operativa rapporteringen sker oftast direkt i affärssystemet medan annan rapportering mot vanligtvis fler källsystem etc. sker i BI-systemet.

Advectas fokus på Business Intelligence-lösningar för ERP har lett till samarbete med flera av marknadens ledande aktörer runt affärssystem, såsom Infor (f.d. Lawson) IFS och IBS. Dessa ERP-leverantörer har utvecklat egna paketeringar inom Business Intelligence som vi på Advectas marknadsför och implementerar i täta partnerskap. Utöver dessa systemleverantörer har vi även kunskap om affärssystemen SAP, Jeeves, Microsoft Dynamics Ax/Nav, Agresso m.fl.

Se fliken Partner för vidare information våra samarbetspartners.