De vassaste konsulterna inom verksamhetsstyrning

Advectas är ett av de ledande konsultföretagen inom området verksamhetsstyrning. Vi ser till att du kan förbättra organisationens förmåga att analysera affärsinformation, förstå sammanhang, se trender, hitta avvikelser och skapa en gemensam bild av verksamheten.

tre_delar

Genom att kombinera våra tre huvudområden – Business Intelligence, kunskap om affärssystem och förståelse för verksamheten – kan vi snabbt hitta den bästa lösningen för din verksamhetsstyrning, med utgångspunkt ifrån dina specifika förutsättningar och de regler och strukturer som finns i dina verksamhetssystem. Detta arbetssätt är möjligt tack vare vårt totala fokus på beslutsstöd, och därmed ganska unikt.

Ett annat område som gör oss unika är att vi kan ta hand om support och förvaltning av din existerande beslutsstödslösning.