Stort intresse för Advectas nystartade nätverk för Controllers i Sthlm

I dagsläget är det fler än 20 controllers som har tackat ja till att vara med i Advectas nystartade Controller Nätverk i Stockholm. Företag som Cmore, Länsförsäkringar, Ramirent och Apoteket AB finns representerade bland de som hittills anmält sig. Första träffen kommer att hållas på Advectas kontor på Vasagatan 11 i slutet av oktober. Den som håller ihop nätverket är Kerstin Ollesson. Kerstin har en djup inblick i Controllerns vardag då hon arbetat med verksamhetsstyrning både som Controller och i konsultverksamhet samt hos flera av de större programvaruleverantörerna.

Syftet med nätverket är att man under lättsamma former ska få möjlighet att lyfta och diskutera utmaningar, erfarenheter och lösningar som berör Controllerns vardag. Denna roll är ofta relativt ensam och utbytet av att träffa andra i liknande situation kan därför vara stort. De senaste årens snabba tekniska utveckling ställer nya krav på Controllern både vad det gäller analys av data men även hur man styr verksamheten när affärsmodellen utmanas och utvecklas. Advectas förhoppning är att detta nätverk ska bidra till Controllers får möjlighet att inspireras av andra och därmed kunna bidra aktivt till det egna bolagets utveckling!

Det finns enbart några få platser kvar, är du intresserad av att delta kontakta kerstin.ollesson@advectas.se.