alteryx

Alteryx

Alteryx är en spännande lösning inom området ”Self-Service data preparation” och ”data blending”.

Verktyget har revolutionerat sättet man kan koppla upp sig, sammanfoga och analysera data av olika karaktärer. Det är uppbyggt på ett sätt som gör att vanliga affärsanvändare själva kan skapa sin egen datamodell utan kunskap om avancerad kodning eller hjälp från IT avdelningen.

Arbete som tidigare tog timmar eller dagar kan nu ofta utföras med Alteryx på en bråkdel av den tiden. Resultatet kan sedan analyseras vidare med avancerad prediktiv analys i Alteryx eller exporteras/integreras med andra BI lösningar.

Alteryx är samarbetspartner med Microsoft, Qlik och Tableau (samtliga är även partners till Advectas), och vi på Advectas ser det som en naturlig del för de kunder som har ett behov av att ta in och samköra data som inte går den traditionella vägen via tex ett datalager.

Dess lösning ligger väl i linje med området Self Service BI och är ett utmärkt komplement i en sådan lösning.

Utöver detta ser vi ett stort värde för de kunder som på ett enkelt sätt vill komma igång med prediktiv analys.

Alteryx har i Gartners senaste utgåva inom ”BI and Analytics platforms” fått en mycket hög ranking. Lösningen har på kort tid blivit en stor succé och har idag över 200 000 användare runtom i världen.

Vid frågor kontakta niklas.pernvik@advectas.se ,telenr +46 707- 899 31 61

Besök Alteryx hemsida