infor logo

Infor

Advectas är Infors enda ”Direct Service Partner” inom Business Intelligence i Norden, vilket innebär att vi kan genomföra helt egna projekt inom BI för Infors kunder som kör affärssystemen Infor M3 eller Movex. I många fall arbetar vi som expertstöd inom BI tillsammans med Infor på deras kundbas.

Kraven på ”Direct Service Partners” är höga. Det krävs bland annat att man har certifierade konsulter, är kontinuerligt uppdaterad och besitter hög kompetens av Infor’s programvaror och de processer som deras kunder verkar inom.

Utöver själva BI-området har Advectas konsulter även unik kunskap om Infors eget datalager BPW, M3 Analytics, LBI, Infor BI och Infor d/EPM.

Om Infor

Infor utvecklar, säljer och levererar affärssystem och är nu tredje största ERP-bolaget i världen. I Norden är man en av de ledande leverantörerna av affärssystem med framförallt M3 (tidigare Movex). Ett led i Infors strategi är att ha en stark partnerskara där Advectas ingår.