Affärssystempartners

Advectas är Nordens främsta leverantör av s.k. ”affärssystemnära BI lösningar”. Flera av våra medarbetare har en historik från de stora affärssystemen. Detta i kombination med vår kunskap om BI-lösningar och affärs-/styrprocesser som olika företag verkar inom erbjuder vi kunderna en stark och trygg partner inom området.

Advectas är internationell partner med:

  • Infor
  • IFS
  • IBS

För dig som användare av dessa system innebär det att du får tillgång till:

  • En partner som har fullt stöd av och tillgång till respektive leverantörs organisation och internationella nätverk
  • En partner som ständigt utvecklas och som har certifierade konsulter med spetskompetens inom BI kopplat mot respektive affärssystem
  • En partner med 100 % fokus på affärssystemnära beslutstöd och som kan hjälpa er i hela processen från framtagande av beslutsunderlag vid val av BI plattform till installation och utbildning.

Utöver ovanstående ERP-partners har vi även bred erfarenhet från BI-projekt baserade på affärssystem från SAP, Microsoft, Jeeves, Agresso och Raindance.